THEMATISCH WOORDENBOEK

VAN HET

HECHTELS DIALECT

Leven en liefhebben, wonen en werken in Hechtel in de eerste helft van de 20ste eeuw

Bestellen.
HECHTELS DIALECT, Oude Kerk

Ruim 10 jaar na de uitgave van het Thematisch Woordenboek van het Eksels dialect ligt nu ook voor Hechtel, de andere deelgemeente van Hechtel-Eksel, een thematisch woordenboek ter perse. Het is van dezelfde auteur Clement Agten (en dus garantie voor degelijkheid).

Het Thematisch Woordenboek van het Hechtels dialect heeft inderdaad als ondertitel meegekregen: “Leven en liefhebben, wonen en werken in Hechtel in de eerste helft van de XXste eeuw”. Het is een lijvig boek geworden, 1448 bladzijden, en zoals het Eksels woordenboek op dezelfde manier opgebouwd uit een twintigtal hoofdstukken,  die alle aspecten van de ondertitel ook behandelen. In die twintig  hoofdstukken zijn meer dan 8000 lemma’s thematisch opgenomen met vaak een uitgebreide tekst in het dialect en het AN, waarin het lemma verklaard wordt of een belangrijke rol speelt.

Het woordenboek combineert dan ook twee elementen. Enerzijds bevat het meer dan 8000 dialectwoorden, vaak nog zeer merkwaardige en uitzonderlijke of zelfs bijna vergeten dialectwoorden. Daarnaast wil het boek het verhaal vertellen, zoals de ondertitel aangeeft, hoe de Hechtelaren woonden en werkten, leefden en lief hadden met gewoonten en gebruiken in de eerste helft van de vorige eeuw. Het waren toen bijna allemaal nog kleine boeren als zodanig of vaak in bijberoep, naast een job als arbeider destijds bij Bijvoet of wat later in een van de Limburgse mijnen, omdat leven van de boerderij  alleen niet haalbaar was. Toch speelden akkerbouw, vee, paard en kar een grote rol om te (over)leven.  

Er is ook in de inleiding een uitgebreide studie van de klankleer van het Hechtels dialect opgenomen met een leesplankje en een schriftteken voor alle klanken. Vaak wordt hier een verwijzing naar het Eksels dialect gemaakt met de overeenkomsten maar meer nog de dialectverschillen.

Het boek bevat ook meer dan 300 illustraties; waaronder een groot aantal soms zeldzame postkaarten met zichten van Hechtel vóór 1950. Alleen dat al maakt van het boek, samen met de beschrijving van het leven in Hechtel in die periode,  een nostalgisch kijk- en leesboek. Het is een boek, niet om in één ruk uit te lezen, maar waar je meermaals af en toe even kan verwijlen in de ‘goede oude tijd’, toen alles nog simpel was en de mensen de gang van zaken alleen maar konden ondergaan en toch tevreden waren.

Het boek is gebaseerd op de (levens)verhalen van 155 oude Hechtelaren, nu bijna allemaal overleden. Die gesprekken werden opgenomen en vastgelegd in de jaren 1992 tot 1995 door Maurice Maesen. Vooral het (levens)verhaal van Jef Aerts (120 gesprekken van 90 minuten) heeft een grote bijdrage geleverd in de opmaak van dit woordenboek. Hij was gekend in de volksmond als Jef van Nand, spraakwaterval, humorist, levensgenieter, een wijze erudiete man met een geweldig geheugen en een fenomenale (woorden)kennis. 

Moge het boek een hommage zijn aan de generaties oude Hechtelaren van de eerste helft van de XXste eeuw. Wij mochten niet alleen hun taalkundige maar ook hun maatschappelijke erfgoed niet verloren laten gaan. Met dit boek laten we alleszins die erfenis niet verloren gaan, wat van andere natuur- en erfgoedwaarden niet kan gezegd worden.

Hoe bestellen?

Je kan het Thematisch woordenboek van het Hechtels dialect  bestellen door 60 euro te storten op rekening BE37 1030 8315 4128, Dialectwoordenboek Hechtel.

Vermeld ook je mailadres op de overschrijving, indien je het boek bij de voorstelling op 31 maart komt afhalen. Je krijgt dan een uitnodiging met plaats en uur van de voorstelling.

Indien je wenst dat het boek wordt opgestuurd, gelieve dan 12 euro per boek extra te storten met vermelding van je volledig adres. 

Vanaf 1 april kan je het boek ook afhalen bij de auteur Clement Agten, Panhofstraat, 97, 3900 Pelt, liefst na telefonische afspraak 011 667 846.

Ook van het Thematisch woordenboek van het Eksels dialect (2011) zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar aan de prijs van 30 euro.

Aarzel niet te lang, bestel vandaag nog. De oplage is beperkt.

Meer info via: dialectwb.hechtel@gmail.com

Wat is een BOTTERIK? Wie Is Nölleke? HECHTELS DIALECTHechtels Dialect, Wat is ne PENEE?Hechtels Dialect, Wat is een Pöôneeg?